Shop Forum More Submit  Join Login
OC Creation Dawn by Makintosh91 OC Creation Dawn by Makintosh91
Name: Creation Dawn
Gender: Male
Kind: Unicorn Pony
Cutie Mark: Creationism

- - - -
So this is my "real" Original Character which represents me. Why red eye? Well - this is why I'm wearing glasses - because of my left constructively critical glass eye. Why I'm looking like that? This is quite long story, not for description of this art... When I'm finished writing my history link will be over here.

Total work time: 8-hours. My 22-nd vector. 31-layers used.

Made with Adobe Photoshop CS4.

- - - -
Więc, jest to mój "prawdziwy" Original Character, który mnie reprezentuje. Czemu czerwone oko? Właśnie dlatego noszę okulary - ze względu na moje lewe, konstruktywnie krytyczne szklane oko. Dlaczego tak wyglądam? To trochę długa historia, nie na opis tego arta... Kiedy skończę pisać własną historię link znajdziecie tutaj.

Całkowity czas pracy: 8-godzin. Mój 22-gi wektor. 31-wartw użytych.

Stworzone przy pomocy Adobe Photoshop CS4.

:icondonotuseplz::iconmyartplz:

§ My Little Pony: Friendship is Magic © Hasbro
§ Creation Dawn © Makintosh!
The owner of this deviation has disabled comments.
×
Details

Submitted on
February 14, 2012
Image Size
258 KB
Resolution
1644×2013
Link
Thumb

Stats

Views
1,353
Favourites
34 (who?)
Comments
Disabled

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×